Rej. 123/2008

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia   30 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, póz. 450, z 1999 r. Nr 101, póz. 1177, z 2000 r. Nr 62, póz. 718, z 2002 r. Nr 74, póz. 676, z 2006 r. Nr 104, póz. 708 i 711, Nr 194, póz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, póz. 162 i Nr 123, póz. 848), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczona zostaje
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za wybitne zasługi dla kultury polskiej
    Jankielewicz Jadwiga