Zapraszamy w sobotę, 19 maja 2012 r;
Ostrów Wlkp, godz. 20.00 – KONKATEDRA

wystąpi  Schola Gregoriana Pragensis

Zespół został założony w 1987 przez Davida Ebena, który ukończył w Paryskim Konserwatorium kierunek dyrygentura śpiewu gregoriańskiego i przez kilka sezonów prowadził Paryski Chór Gregoriański (Choeur Gregorien de Paris). Schola Gregoriana Pragensis przeznacza wiele czasu na nagrania i koncerty, w kraju i za granicą: Włochy, Hiszpania, Słowacja,  Węgry, Izrael, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Norwegia, Szwecja, Israel i Polska (m.in. w ramach „Wratislavia Cantans“ we Wrocławiu, „Gaude Mater“ w Częstochowie, „Wieczorów Wawelskich” w Krakowie czy galowego koncertu w kościele Ewangelickim w Warszawie zorganizowanym przez Filharmonię Narodową). Nagrania zespołu nagradzane były wieloma nagrodami (Choc du Monde de la Musique, 10 de Repertpoire, Golden Harmony Award dla czeskiej płyty roku za CD „Rosa Mystica“. Działalność zespołu koncentruje się na semiologicznej interpretacji chorału gregoriańskiego, bazując na najstarszych źródłach neumatycznych z IX-XI wieku, jak i na oryginalnej czeskiej tradycji śpiewu gregoriańskiego, włączając w to wczesną polifonię. Dzięki intensywnym studiom nad średniowiecznymi źródłami w repertuarze zespołu znajduje się wiele rzadkich, nowo odkrytych kompozycji z wieków od XIII do XV Koncerty prezentują publiczności pro-gramy złożone z dzieł pochodzących z początków europejskiej kultury muzycznej, lecz przedstawianych w żywy i emocjonalnie zaangażowany sposób.
Więcej informacji: www.gregoriana.cz.