Śpiewy Polskich Świątyń – PROLOG XX Chanterelle Festival

W sobotę, 19 maja 2012r.  godz. 20.00 w KONKATEDRZE w  Ostrowie Wielkopolskim wystąpiła Schola Gregoriana Pragensis,


Kierownictwo artystyczne David Eben


Michal Mačuha, Ondřej Maňour, Michal Medek, 
Martin Prokeš, Stanislav Předota, 

Marek Šulc, Matouš Vlčinsk

 W programie koncertu:

ROSA MYSTICA   
Kult maryjny w Czechach w średniowieczu

1. Najstarsze pieśni maryjne.

Hymnus Ave maris stella
Offertorium Ave Maria
Responsoriale Psalmodie Eructavit (Ps. 44)
Responsorium Sancta et immaculata
Lectio Isaiae prophetae (ambrozjański lectionston)
Graduale Audi filia
Antiphon Salve Regina

2. Staroczeskie pieśni maryjne z XIV i XV wieku.

Moteto Voce cordis — Pulchre Sion filia
Officium Presentationis Beatae Marie Virginis
Cantio Ave gloriosa
Officium Visitationis Beatae Marie Virginis (Johannes von Jenstein)
Antyfony do pierwszych nieszporów
Petrus Wilhelmi de Grudencz: Prelustri elucencia
Cantio Genitricem Dei cordialiter
Alleluia Ave benedicta / Tropus O Maria celi via
Cantio Gaude quam magnificat
Anonymus: Ave Regina celorum

Koncert dedykowany Sponsorom – Mecenasom Chanterelle Festival
Tym, którzy z nami byli, oraz tym, którzy z nami pozostali

Zobacz i posłuchaj:

Pozostałą część koncertu znajdziesz tutaj: http://www.youtube.com/user/Konkatedra