Autor zdjęć:  Krzysztof  Kowalczyk i Krzysztof  Maleszka