2012-05-26 – Radio Merkury o koncercie w Synagodze

2012 -05-19 – David Eben szef Schola Gregoriana Pragensis
– o występie na Festiwalu Chanterelle

2012-05-18 – Alina Kurczewska – Radio MERKURY
rozmawia z Jadwigą Jankielewicz o XX Chanterelle Festiwal

2011 – Alina Kurczewska  – Radio Merkury Poznań rozmawia:
z Jadwigą Jankielewicz o XIX Chanterelle Festiwal, z Baruchem Finkelshtein ben Jankel po koncercie w Konkatedrze, z Anną Karasińską i Krystyną Borucińską po koncercie w Gołuchowie, z Agatą i Łukaszem Długosz,

2011 – XIX Chanterelle Festiwal – POLMIC – recenzja Aliny Kurczewskiej

2010 – Prolog Festiwalu Chanterelle pod hasłem „Oblicza kultur” wywiad Aliny Kurczewskiej z Andrzejem Tatarskim

2010 – XVIII  Chanterelle Festiwal – POLMIC – recenzja Aliny Kurczewskiej

2009 XVII Chanterelle Festival – refleksje Jolanty Frąszczak

2009 XVII Chanterelle Festival – rec. Aliny Kurczewskiej – 1

2009 XVII Chanterelle Festival – rec. Aliny Kurczewskiej – 2

2009 – „Festiwal CHANTERELLE ma się dobrze” – wywiad A. Maruchy z Dyrektorem Chanterelle Festival cz.1

2009 – „Festiwal CHANTERELLE ma się dobrze” – wywiad A. Maruchy z Dyrektorem Chanterelle Festival cz.2

2009 – „Festiwal CHANTERELLE ma się dobrze” – wywiad A. Maruchy z Dyrektorem Chanterelle Festival cz.3

2008 PROLOG XVI Chanterelle Festival – rec. A. Kurczewskiej

2008 XVI Chanterelle Festival – rec. A. Kurczewskiej

2008 XVI Chanterelle Festival – rec. A. Maruchy

2007 – XV Chanterelle Festiwal Wiosenny Prolog – POLMIC – recenzja Aliny Kurczewskiej

2007 XV Chanterelle Festival – rec. A. Kurczewskiej

2007 XV Chanterelle Nieformalna Grupa Mlodych Dziennikarzy Muzycznych – rec. Marleny

2006 Nieformalna Grupa Mlodych Dziennikarzy Muzycznych – rec. Jacka

2006 Nieformalna Grupa Mlodych dziennikarzy Muzycznych – rec. Marleny

2006 XIV Chanterelle Festival – okiem A. Kurczewskiej