Rada Miejska
OstrowaWielkopolskiego
uchwałą numer XI/125/2011

przyznała
MEDAL
REPUBLIKI OSTROWSKIEJ

Pani
JADWIDZE JANKIELEWICZ

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki

Nr 6

Ostrów Wielkopolski dnia 29-09-2011