VI Salon Muzyczny

 • W styczniu 1994 roku w Pałacu Lipskich w Lewkowie, zimowy koncert kolęd średniowiecznych w wyk. Zespołu Muzyki Dawnej DEKAMERON, w ramach VI Salonu Muzycznego.

II Spotkania z Muzyką Dawną CHANTERELLE FESTIVAL

 • II edycja Festiwalu w 1994 r. zawitała na jeden dzień do Gołuchowa i tak zaczęła się współpraca Chanterelle Festival z Muzeum Narodowym w Poznaniu.

 • Inauguracja II Chanterelle Festival w Konkatedrze Ostrowie Wlkp – Koncert  Chóru Nauczycielskiego im. St. Wiechowicza (czwartek 12 maja 1994).

 • 13 maja – to koncerty w Lewkowie (z udziałem zespołu CAMERATA CRACOVIA i Jana Korwin Kochanowskiego – aktora oraz zespołu DEKAMERON).
 • Pałac Lipskich w Lewkowie, 13 maja 1994 r. wystąpił Zespół Muzyki Dawnej DEKAMERON

 • W sobotę 14 maja w Gołuchowie wystąpili: Zespół Wokalny Solistów IL CANTO

 • W sobotę 14 maja w Gołuchowie Zespół Muzyki Dawnej DEKAMERON
  oraz Zespół Tańca Dawnego PAWANILIA.

 • II edycja zakończyła się koncertami w Antoninie 15 maja, w wykonaniu zespołu IL TEMPO  oraz solistów:  Kiry Boreczko, Piotra Kusiewicza i Cezarego Szyfmana.

 • Koncerty odbyły się przy współpracy i konsultacji dziennikarki  II Programu Polskiego Radia Ewy Obniskiej. Obserwatorem festiwalu był również dziennikarz II Programu Polskiego Radia Jacek Hawryluk.
 • W niedzielę 15 maja’94 w samo południe – wykład w Ostrowie Wlkp. Nt. „Claudio Monteverdi i muzyka jego czasów), Agaty Sapiechy i Tadeusza Czechaka. Instrumentalista krakowski Grzegorz Tomaszewicz spotkał się z młodzieżą i nauczycielami muzyki w ostrowskiej Szkole Muzycznej, demonstrując instrumenty dawne.