VIII Spotkania z Muzyką Dawną CHANTERELLE FESTIVAL 

8 – 11  czerwca 2000 roku

W 2000 r. podczas VIII edycji Festiwalu koncerty miały miejsce w Ostrowie Wielkopolskim i w Gołuchowie. W Ostrowie świętowano Jubileusz 80-lecia urodzin i 60-lecia pracy artystycznej prof. Stefana Stuligrosza z udziałem Jubilata i Jego Zespołu: Chóru Chłopięcego i Męskiego POZNAŃSKIE SŁOWIKI.
JUBILATOWI swoje serdeczne życzenia wyśpiewał Chór Dziecięcy CANTUS z Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim pod kier. Ilony Nowak.  Natomiast w Zamku w Gołuchowie;  „Trzy wieki Ave Maria” zaprezentowały  Galina Kuklina – mezzosopran i Olga Parsiłowa – fortepian; kolejno wystąpili:  Andre Hubner-Ochodlo z SHALOM,  Jerzy Zelnik ze spektaklem „Idę z daleka, nie wiem z piekła czyli z raju” opartego na listach i poezji A. Mickiewicza, do muzyki Wojciecha Konikiewicza. Koncert specjalny pod nazwą „NOC UCIECH I SZALEŃSTW” oraz zespoły folk’n’roll „Perskie Odloty” i „Przylądek Starej Pieśni”.;  VIII edycja zakończyła się recitalem Jadwigi Rappe – alt z udziałem Mariusza Rutkowskiego – fortepian i Jerzego Zelnika – recytacje. W programie: Moniuszko, Karłowicz, R. Strauss, M. De Falla.
XVIII Salon Muzyczny Jadwigi Jankielewicz’2000 – Zamek Książąt Czartoryskich w Gołuchowie,  4 listopada 2000r  – „Shalom”- Andre Hubner – Ochodlo, Aktor, pieśniarz, reżyser  Dyrektor sopockiego Teatru ATELIER im. Agnieszki Osieckiej